Otočenie

Táto funkcia umožňuje otáčať produktové fotky vždy o 90°. Fotky môžete aj zrkadliť. Vertikálne alebo horizontálne, ako budete potrebovať.