Orez

Grafický úkon, ktorý zmenší fotografiu. Vo Feed Image Editore mieru orezu zadávate v pixeloch. Najčastejšie ho využijete pre orezanie loga výrobcu.